TextVerticalType

TextVerticalType enumeration

Representerar den direkta texttypen.

public enum TextVerticalType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Vertical 0 östasiatisk vertikal skärm.
Horizontal 1 Horisontell text.
VerticalLeftToRight 2 Visas vertikalt och texten flyter uppifrån och ner och sedan VÄNSTER till RIGHT
Vertical90 3 Varje linje är 90 grader roterad medurs
Vertical270 4 Varje linje är 270 grader roterad medurs
Stacked 5 Bestämmer om all text är vertikal
StackedRightToLeft 6 Anger att vertikal WordArt ska visas från höger till vänster i stället för från vänster till höger.

Se även