Aspose.Cells.ExternalConnections

Innehåller alla klasser av externa anslutningar.

Klasser

KlassBeskrivning
ConnectionParameterAnger egenskaper för alla parametrar som används med externa dataanslutningar Parametrar är giltiga för ODBC och webbfrågor.
ConnectionParameterCollectionAngerConnectionParameter samling
DBConnectionAnger alla egenskaper som är associerade med en extern ODBC- eller OLE DB-dataanslutning.
ExternalConnectionAnger en extern dataanslutning
ExternalConnectionCollectionAngerExternalConnection samling
WebQueryConnectionAnger egenskaperna för en webbfrågekälla. En webbfråga hämtar data från HTML-tabeller, och kan även tillhandahålla HTTP “Get”-parametrar som ska bearbetas av webbservern för att generera HTML av inklusive parametrarna och parameterelementen.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
ConnectionDataSourceTypeAnger extern databaskälla type
ConnectionParameterTypeAnger parametertypen för extern anslutning
CredentialsMethodTypeAnger autentiseringsmetod som används för serveråtkomst.
HtmlFormatHandlingTypeAnger hur formatering ska hanteras från HTML-källan
OLEDBCommandTypeAnger OLE DB-kommandotypen.
ReConnectionMethodTypeAnger vad kalkylarksapplikationen ska göra när en anslutning misslyckas.
SqlDataTypeAnger SQL-datatypen för parametern. Endast giltigt för ODBC-källor.