Aspose.Cells.ExternalConnections

Innehåller alla klasser av externa anslutningar.

Klasser

Klass Beskrivning
ConnectionParameter Anger egenskaper för alla parametrar som används med externa dataanslutningar Parametrar är giltiga för ODBC och webbfrågor.
ConnectionParameterCollection AngerConnectionParameter samling
DBConnection Anger alla egenskaper som är associerade med en extern ODBC- eller OLE DB-dataanslutning.
ExternalConnection Anger en extern dataanslutning
ExternalConnectionCollection AngerExternalConnection samling
WebQueryConnection Anger egenskaperna för en webbfrågekälla. En webbfråga hämtar data från HTML-tabeller, och kan även tillhandahålla HTTP “Get”-parametrar som ska bearbetas av webbservern för att generera HTML av inklusive parametrarna och parameterelementen.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
ConnectionDataSourceType Anger extern databaskälla type
ConnectionParameterType Anger parametertypen för extern anslutning
CredentialsMethodType Anger autentiseringsmetod som används för serveråtkomst.
HtmlFormatHandlingType Anger hur formatering ska hanteras från HTML-källan
OLEDBCommandType Anger OLE DB-kommandotypen.
ReConnectionMethodType Anger vad kalkylarksapplikationen ska göra när en anslutning misslyckas.
SqlDataType Anger SQL-datatypen för parametern. Endast giltigt för ODBC-källor.