ConnectionDataSourceType

ConnectionDataSourceType enumeration

Anger extern databaskälla type

public enum ConnectionDataSourceType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
ODBCBasedSource 1 ODBC-baserad källa
DAOBasedSource 2 DAO-baserad källa
FileBasedDataBaseSource 3 Filbaserad databaskälla
WebQuery 4 Webbfråga
OLEDBBasedSource 5 OLE DB-baserad källkod
TextBasedSource 6 Textbaserad källa
ADORecordSet 7 ADO record set
DSP 8 DSP
OLEDBDataModel 100 OLE DB-datakälla skapad av kalkylbladsdatamodellen.
DataFeedDataModel 101 Dataflödesdatakälla skapad av kalkylbladsdatamodellen.
WorksheetDataModel 102 Arbetsbladsdatakälla skapad av kalkylbladsdatamodellen.
Table 102 Arbetsbladsdatakälla skapad av kalkylbladsdatamodellen.
TextDataModel 103 Textdatakälla skapad av kalkylbladsdatamodellen.
Unknown 255 Textdatakälla skapad av kalkylbladsdatamodellen.

Se även