ConnectionParameterType

ConnectionParameterType enumeration

Anger parametertypen för extern anslutning

public enum ConnectionParameterType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Cell 0 Hämta parametervärdet från en cell vid varje uppdatering.
Prompt 1 Be användaren vid varje uppdatering om ett parametervärde.
Value 2 Använd ett konstant värde vid varje uppdatering för parametervärdet.

Se även