CredentialsMethodType

CredentialsMethodType enumeration

Anger autentiseringsmetod som används för serveråtkomst.

public enum CredentialsMethodType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Integrated 0 Integrated Authentication
None 1 Inga inloggningsuppgifter
Prompt 2 Uppmaningsuppgifter
Stored 3 lagrade inloggningsuppgifter

Se även