BackgroundRefresh

ExternalConnection.BackgroundRefresh property

Indikerar om anslutningen kan uppdateras i bakgrunden (asynkront). true om föredragen användning av anslutningen är att uppdatera asynkront i bakgrunden; false om föredragen användning av anslutningen är att uppdatera synkront i förgrunden.

public bool BackgroundRefresh { get; set; }

Se även