Id

ExternalConnection.Id property

Hämtar id för anslutningen.

public int Id { get; }

Se även