KeepAlive

ExternalConnection.KeepAlive property

Sant när kalkylprogrammet ska anstränga sig för att hålla anslutningen öppen. När det är falskt bör applikationen stänga anslutningen efter att ha hämtat informationen .

public bool KeepAlive { get; set; }

Se även