OdcFile

ExternalConnection.OdcFile property

Anger den fullständiga sökvägen till den externa anslutningsfilen från vilken anslutningen skapades. Om en anslutning misslyckas under ett försök att uppdatera data och reconnectionMethod=1, kommer kalkylarksapplikationen att försöka igen med information från den externa anslutningsfilen istället för anslutningsobjektet som är inbäddat i arbetsboken.

public string OdcFile { get; set; }

Se även