OnlyUseConnectionFile

ExternalConnection.OnlyUseConnectionFile property

Indikerar om kalkylbladsapplikationen alltid och endast ska använda -anslutningsinformationen i den externa anslutningsfilen som indikeras av odcFile-attributet när anslutningen uppdateras. Om falskt bör kalkylarksapplikationen följa proceduren som anges av reconnectionMethod-attributet

public bool OnlyUseConnectionFile { get; set; }

Se även