RefreshInternal

ExternalConnection.RefreshInternal property

Anger antalet minuter mellan automatiska uppdateringar av anslutningen.

public int RefreshInternal { get; set; }

Se även