SaveData

ExternalConnection.SaveData property

Sant om den externa data som hämtas via anslutningen för att fylla en tabell ska sparas med arbetsboken; annars falskt.

public bool SaveData { get; set; }

Se även