SavePassword

ExternalConnection.SavePassword property

True om lösenordet ska sparas som en del av anslutningssträngen; annars, False.

public bool SavePassword { get; set; }

Se även