SourceFile

ExternalConnection.SourceFile property

Används när den externa datakällan är filbaserad. När en anslutning till en sådan datakälla misslyckas, försöker kalkylarksprogrammet att ansluta direkt till den här filen. Kan vara uttryckt i URI eller systemspecifik filsökvägsnotation.

public string SourceFile { get; set; }

Se även