SSOId

ExternalConnection.SSOId property

Identifierare för enkel inloggning (SSO) som används för autentisering mellan en mellanliggande kalkylarkML-server och den externa datakällan.

public string SSOId { get; set; }

Se även