HtmlFormatHandlingType

HtmlFormatHandlingType enumeration

Anger hur formatering ska hanteras från HTML-källan

public enum HtmlFormatHandlingType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
All 0 Överför all HTML-formatering till kalkylbladet tillsammans med data.
None 1 Ta in data som oformaterad text (inställningsdatatyper förekommer fortfarande).
Rtf 2 Översätt HTML-formatering till rich text-formatering på data som tas med i kalkylbladet.

Se även