HtmlFormatHandlingType

HtmlFormatHandlingType enumeration

Anger hur formatering ska hanteras från HTML-källan

public enum HtmlFormatHandlingType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
All0Överför all HTML-formatering till kalkylbladet tillsammans med data.
None1Ta in data som oformaterad text (inställningsdatatyper förekommer fortfarande).
Rtf2Översätt HTML-formatering till rich text-formatering på data som tas med i kalkylbladet.

Se även