OLEDBCommandType

OLEDBCommandType enumeration

Anger OLE DB-kommandotypen.

public enum OLEDBCommandType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Kommandotypen är inte specificerad.
CubeName 1 Anger ett kubnamn
SqlStatement 2 Anger en SQL-sats
TableName 3 Anger ett tabellnamn
DefaultInformation 4 Anger att standardinformation har getts, och det är upp till leverantören hur man tolkar.
WebBasedList 5 Anger en fråga som är mot en webbaserad listdataleverantör.

Se även