ReConnectionMethodType

ReConnectionMethodType enumeration

Anger vad kalkylarksapplikationen ska göra när en anslutning misslyckas.

public enum ReConnectionMethodType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Required 1 Vid uppdatering använd den befintliga anslutningsinformationen och om den blir ogiltig får du uppdaterad anslutningsinformation, om den är tillgänglig från den externa anslutningsfilen.
Always 2 Vid varje uppdatering hämta uppdaterad anslutningsinformation från den externa anslutningsfilen, om tillgänglig, och använd den istället för den befintliga anslutningsinformationen. I det här fallet misslyckas datauppdateringen om den externa anslutningsfilen inte är tillgänglig.
Never 3 Få aldrig uppdaterad anslutningsinformation från den externa anslutningsfilen även om den är tillgänglig och även om den befintliga anslutningsinformationen är invalid

Se även