HtmlFormat

WebQueryConnection.HtmlFormat property

Hur man hanterar formatering från HTML-källan när webbfrågedata överförs till kalkylbladet . Relevant när källdata är sant.

public HtmlFormatHandlingType HtmlFormat { get; set; }

Se även