IsConsecutive

WebQueryConnection.IsConsecutive property

Flagga som anger om på varandra följande avgränsare ska behandlas som bara en avgränsare.

public bool IsConsecutive { get; set; }

Se även