IsParsePre

WebQueryConnection.IsParsePre property

Flagga som anger om data som finns i HTML PRE-taggar på webbsidan tolkas i kolumner när du importerar sidan till en frågetabell.

public bool IsParsePre { get; set; }

Se även