IsSameSettings

WebQueryConnection.IsSameSettings property

Flagga som anger om alla tabeller i ett PRE-block ska analyseras med samma breddinställningar som den första raden.

public bool IsSameSettings { get; set; }

Se även