IsTextDates

WebQueryConnection.IsTextDates property

Flagga som anger om datum ska importeras till celler i kalkylbladet som text snarare än datum.

public bool IsTextDates { get; set; }

Se även