IsXl2000

WebQueryConnection.IsXl2000 property

Den här flaggan finns för bakåtkompatibilitet med äldre befintliga kalkylarksfiler och är satt till true om denna webbfråga uppdaterades i ett kalkylarksprogram som är nyare än eller lika med Microsoft Excel 2000. Detta är ett valfritt attribut som kan ignoreras_x00d_x00d.

public bool IsXl2000 { get; set; }

Se även