IsXl97

WebQueryConnection.IsXl97 property

Den här flaggan finns för bakåtkompatibilitet med äldre befintliga kalkylbladsfiler och är satt till true om den här webbfrågan skapades i Microsoft Excel 97. Detta är ett valfritt attribut som kan ignoreras.

public bool IsXl97 { get; set; }

Se även