IsXmlSourceData

WebQueryConnection.IsXmlSourceData property

Flagga som anger att XML-källdata ska importeras istället för själva HTML-tabellen.

public bool IsXmlSourceData { get; set; }

Se även