Post

WebQueryConnection.Post property

Returnerar eller ställer in strängen som används med postmetoden för att mata in data till en webbserver för att returnera data från en webbfråga.

public string Post { get; set; }

Se även