Url

WebQueryConnection.Url property

URL att använda för att uppdatera externa data.

public string Url { get; set; }

Se även