Aspose.Cells.GridDesktop.ToolBar

Namnutrymmet för verktygsfältet för GridDesktop-kontroll.

Klasser

Klass Beskrivning
FormulaBar FormulaBar