Aspose.Cells.GridJs

Innehåller alla klasser av GridJs.

Klasser

KlassBeskrivning
ConfigRepresenterar alla inställningar för GridJs
GridAbstractCalculationEngineRepresenterar användarens anpassade beräkningsmotor för att utöka standardberäkningsmotorn för Aspose.Cells.
GridCacheForStreamDen här klassen innehåller cache-operationer för GridJs. Användaren ska implementera sin egen affärslogik för lagring baserad på den..
GridCalculationDataRepresenterar de data som krävs vid beräkning av en funktion, såsom funktionsnamn, parametrar, …etc.
GridCellExceptionUndantaget som skapas när GridJs specificerade fel inträffar.
GridInterruptMonitorRepresenterar alla operatörer om avbrottet.
GridJsWorkbookRepresenterar huvudinträdesklassen för GridJs
GridReferredAreaRepresenterar ett refererat område med formeln.
GridWorkbookSettingsRepresenterar inställningarna för arbetsboken.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
GridExceptionTypeRepresenterar anpassad undantagskod för GridJs.
GridLoadFormatRepresenterar laddningsfilformatet.