Aspose.Cells.GridJs

Innehåller alla klasser av GridJs.

Klasser

Klass Beskrivning
Config Representerar alla inställningar för GridJs
GridAbstractCalculationEngine Representerar användarens anpassade beräkningsmotor för att utöka standardberäkningsmotorn för Aspose.Cells.
GridCacheForStream Den här klassen innehåller cache-operationer för GridJs. Användaren ska implementera sin egen affärslogik för lagring baserad på den..
GridCalculationData Representerar de data som krävs vid beräkning av en funktion, såsom funktionsnamn, parametrar, …etc.
GridCellException Undantaget som skapas när GridJs specificerade fel inträffar.
GridInterruptMonitor Representerar alla operatörer om avbrottet.
GridJsWorkbook Representerar huvudinträdesklassen för GridJs
GridReferredArea Representerar ett refererat område med formeln.
GridWorkbookSettings Representerar inställningarna för arbetsboken.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
GridExceptionType Representerar anpassad undantagskod för GridJs.
GridLoadFormat Representerar laddningsfilformatet.