GridCacheForStream

GridCacheForStream class

Den här klassen innehåller cache-operationer för GridJs. Användaren ska implementera sin egen affärslogik för lagring baserad på den..

public class GridCacheForStream

Konstruktörer

namnBeskrivning
GridCacheForStream()Default_Constructor

Metoder

namnBeskrivning
virtual GetFileUrl(string)Implementera den här metoden för att hämta filens url från cachen.
virtual IsExisted(string)kontrollera om cachen med uid finns
virtual LoadStream(string)Implementera den här metoden för att ladda cache med nyckel-uid, returnera strömmen från cachen.
virtual SaveStream(Stream, string)Implementera den här metoden för att spara cache, spara strömmen till cachen med nyckeln uid.

Se även