Column

GridCalculationData.Column property

Hämtar cellkolumnindex där funktionen finns i.

public int Column { get; }

Se även