Formula

GridCalculationData.Formula property

Hämtar cellformeln där funktionen finns i.

public string Formula { get; }

Se även