GetParamText

GridCalculationData.GetParamText method

Hämtar den bokstavliga texten för parametern vid givet index.

public string GetParamText(int index)
Parameter Typ Beskrivning
index Int32 index för parametern (0 baserat)

Returvärde

bokstavlig text av parametern

Se även