GridCellException

GridCellException class

Undantaget som skapas när GridJs specificerade fel inträffar.

public class GridCellException : ApplicationException

Egenskaper

namn Beskrivning
Code { get; } Representerar undantagskoden.
override Message { get; } Representerar undantagsmeddelandet.
Source { get; } Hämtar namnet på programmet eller objektet som orsakar felet.
StackTrace { get; } Får en strängrepresentation av de omedelbara ramarna på anropsstacken.

Metoder

namn Beskrivning
ToString() Skapar och returnerar en strängrepresentation av det aktuella undantaget.

Se även