GridCellException

GridCellException class

Undantaget som skapas när GridJs specificerade fel inträffar.

public class GridCellException : ApplicationException

Egenskaper

namnBeskrivning
Code { get; }Representerar undantagskoden.
override Message { get; }Representerar undantagsmeddelandet.
Source { get; }Hämtar namnet på programmet eller objektet som orsakar felet.
StackTrace { get; }Får en strängrepresentation av de omedelbara ramarna på anropsstacken.

Metoder

namnBeskrivning
ToString()Skapar och returnerar en strängrepresentation av det aktuella undantaget.

Se även