StackTrace

GridCellException.StackTrace property

Får en strängrepresentation av de omedelbara ramarna på anropsstacken.

public string StackTrace { get; }

Se även