GridExceptionType

GridExceptionType enumeration

Representerar anpassad undantagskod för GridJs.

public enum GridExceptionType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Chart0Ogiltig diagraminställning.
DataType1Ogiltig datatypsinställning.
DataValidation2Ogiltig inställning för datavalidering.
ConditionalFormatting3Ogiltig inställning för datavalidering.
FileFormat4Ogiltigt filformat.
Formula5Ogiltig formel.
InvalidData6Ogiltig data.
InvalidOperator7Ogiltig operator.
IncorrectPassword8Felaktigt lösenord.
License9Licensrelaterade fel.
Limitation10Begränsningsfel utanför MS Excel.
PageSetup11Ogiltig sidinställningar.
PivotTable12Ogiltig pivottabellinställning.
Shape13Ogiltig inställning för ritobjekt.
Sparkline14Ogiltig sparkline-objektinställning.
SheetName15Ogiltigt kalkylbladsnamn.
SheetType16Ogiltig kalkylbladstyp.
Interrupted17Processen avbryts.
IO18Filen är ogiltig.
Permission19Behörighet krävs för att öppna den här filen.
UnsupportedFeature20Funktionen stöds inte.
UnsupportedStream21Ström som inte stöds ska öppnas.
UndisclosedInformation22Filer innehåller en del hemlig information.

Se även