GridExceptionType

GridExceptionType enumeration

Representerar anpassad undantagskod för GridJs.

public enum GridExceptionType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Chart 0 Ogiltig diagraminställning.
DataType 1 Ogiltig datatypsinställning.
DataValidation 2 Ogiltig inställning för datavalidering.
ConditionalFormatting 3 Ogiltig inställning för datavalidering.
FileFormat 4 Ogiltigt filformat.
Formula 5 Ogiltig formel.
InvalidData 6 Ogiltig data.
InvalidOperator 7 Ogiltig operator.
IncorrectPassword 8 Felaktigt lösenord.
License 9 Licensrelaterade fel.
Limitation 10 Begränsningsfel utanför MS Excel.
PageSetup 11 Ogiltig sidinställningar.
PivotTable 12 Ogiltig pivottabellinställning.
Shape 13 Ogiltig inställning för ritobjekt.
Sparkline 14 Ogiltig sparkline-objektinställning.
SheetName 15 Ogiltigt kalkylbladsnamn.
SheetType 16 Ogiltig kalkylbladstyp.
Interrupted 17 Processen avbryts.
IO 18 Filen är ogiltig.
Permission 19 Behörighet krävs för att öppna den här filen.
UnsupportedFeature 20 Funktionen stöds inte.
UnsupportedStream 21 Ström som inte stöds ska öppnas.
UndisclosedInformation 22 Filer innehåller en del hemlig information.

Se även