GridInterruptMonitor

GridInterruptMonitor class

Representerar alla operatörer om avbrottet.

public class GridInterruptMonitor

Konstruktörer

namn Beskrivning
GridInterruptMonitor() Default_Constructor

Metoder

namn Beskrivning
Interrupt() Avbryt den aktuella operatören.

Se även