GridInterruptMonitor

GridInterruptMonitor class

Representerar alla operatörer om avbrottet.

public class GridInterruptMonitor

Konstruktörer

namnBeskrivning
GridInterruptMonitor()Default_Constructor

Metoder

namnBeskrivning
Interrupt()Avbryt den aktuella operatören.

Se även