CopyImageOrShape

GridJsWorkbook.CopyImageOrShape method

kopiera bild eller form i kalkylbladet

public string CopyImageOrShape(string uid, string p)
Parameter Typ Beskrivning
uid String det unika ID:t för arkfilen
p String ange cellplatsen, json-parametern innehåller arknamn, övre vänstra raden, övre vänstra kolumnen för bilden, etc {name:‘sheet1’,ri:1,ci:1,srcid:2,srcname:‘sheet2’,isshape: Sann}

Returvärde

bildens json

Se även