ErrorJson

GridJsWorkbook.ErrorJson method

return error message

public string ErrorJson(string msg)
Parameter Typ Beskrivning
msg String felmeddelande

Returvärde

json-strängen för felmeddelande

Se även