ExportToJson

ExportToJson(string)

Hämta json från workbook

public string ExportToJson(string filename)
Parameter Typ Beskrivning
filename String filnamnet på filen.

Returvärde

json-strängen

Se även


ExportToJson()

Hämta json från workbook

public string ExportToJson()

Returvärde

json-strängen

Se även