GetImageStream

GridJsWorkbook.GetImageStream method

Få ström av bild från workbook

public static Stream GetImageStream(string uid, string picid)
Parameter Typ Beskrivning
uid String det unika ID:t för arkfilen
picid String

Se även