GetImageUrl

GridJsWorkbook.GetImageUrl method

Hämta bilden URL

public static string GetImageUrl(string uniqueid, string picid, string delimiter)
ParameterTypBeskrivning
uniqueidStringdet unika ID:t för arkfilen
picidStringbild-id
delimiterStringsträngavgränsare

Se även