GetImageUrl

GridJsWorkbook.GetImageUrl method

Hämta bilden URL

public static string GetImageUrl(string uniqueid, string picid, string delimiter)
Parameter Typ Beskrivning
uniqueid String det unika ID:t för arkfilen
picid String bild-id
delimiter String strängavgränsare

Se även