GetJsonByUid

GridJsWorkbook.GetJsonByUid method

hämta json från cachen av uid

public StringBuilder GetJsonByUid(string uid, string filename)
Parameter Typ Beskrivning
uid String det unika id:t för den aktuella arbetsboken, returnerar null om vi inte kan hitta filen i cachen av uid:n
filename String filnamnet för excel-filen .om inställt på null kommer standardfilnamnet att vara bok1

Se även