InsertImage

GridJsWorkbook.InsertImage method

infoga bild i kalkylbladet

public string InsertImage(string uid, string p, Stream s, string imageUrl)
Parameter Typ Beskrivning
uid String det unika ID:t för arkfilen
p String ange cellplatsen, json-parametern innehåller arknamn, övre vänstra raden, övre vänstra kolumnen för bilden, etc {name:‘sheet1’,ri:1,ci:1}
s Stream ström av bildfilen
imageUrl String URL:en till bildfilen, om imageUrl är null, sparar bilden i cache, annars sparas inte bilden

Returvärde

bildens json

Se även