SaveToCacheWithFileName

GridJsWorkbook.SaveToCacheWithFileName method

Sparar kalkylbladen i cachen, sparaformatet baseras på filtillägget för filnamnet .

public void SaveToCacheWithFileName(string uid, string filename, string password)
Parameter Typ Beskrivning
uid String Det unika.
filename String Filnamnet att skriva till.
password String Excel-filens öppna lösenord. Värdet kan vara null om inget lösenord är inställt

Se även