SaveToHtml

SaveToHtml(string)

Sparar kalkylbladen till filsökvägen, sparaformatet är html

public void SaveToHtml(string path)
Parameter Typ Beskrivning
path String Filsökvägen att skriva till.

Se även


SaveToHtml(Stream)

Sparar kalkylbladen till sream, sparaformatet är html

public void SaveToHtml(Stream stream)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Strömmen att skriva till.

Se även