SaveToPdf

SaveToPdf(string)

Sparar kalkylbladen till filsökvägen, sparaformatet är pdf

public void SaveToPdf(string path)
Parameter Typ Beskrivning
path String Filsökvägen att skriva till.

Se även


SaveToPdf(Stream)

Sparar kalkylbladen till sream, sparaformatet är pdf

public void SaveToPdf(Stream stream)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Strömmen att skriva till.

Se även