SetInterruptMonitorForLoad

GridJsWorkbook.SetInterruptMonitorForLoad method

ställ in InterruptMonitor för laddningsoperation för arbetsbok

public void SetInterruptMonitorForLoad(GridInterruptMonitor monitor, 
    int calculateTimeoutMilliseconds)
Parameter Typ Beskrivning
monitor GridInterruptMonitor Avbryt instans
calculateTimeoutMilliseconds Int32 timeout i millisekunder

Se även