SetInterruptMonitorForSave

GridJsWorkbook.SetInterruptMonitorForSave method

ställ in InterruptMonitor för sparoperation för arbetsbok

public void SetInterruptMonitorForSave(GridInterruptMonitor monitor)
ParameterTypBeskrivning
monitorGridInterruptMonitorAvbryt instans

Se även