SetInterruptMonitorForSave

GridJsWorkbook.SetInterruptMonitorForSave method

ställ in InterruptMonitor för sparoperation för arbetsbok

public void SetInterruptMonitorForSave(GridInterruptMonitor monitor)
Parameter Typ Beskrivning
monitor GridInterruptMonitor Avbryt instans

Se även